Amblegård er et etter vestlandsforhold et stort bruk. Vi har 200 dekar jordbruksareal, 12000 dekar produktiv skog og 12000 dekar fjell og jaktområder.

På Amble gård dyrker vi jorden økologisk fordi vi mener det er bra både for oss som skal dyrke og for deg som skal spise. For oss handler det om å ta vare på stedet for kommende generasjoner, og skape en ekte, nær og trivelig opplevelse for våre gjester. Her kan du oppleve et aktivt gårdsbruk og sette tennene i saftige epler, som er dyrket frem med kjærlighet og plukket for hånd.

Den økologiske eplehagen består av tettplantinger fra årene 2017, 201, 2020 og 2022. Til sammen utgjør eplehagen ca 35 daa.

I 2021 plantet vi 1 daa økologiske bringebær for å benytte i juiceproduksjonen.

Vi produserer økologisk rabarbra, svarthyll og pære, som vi benytter i juiceproduksjonen.

Våren 2021 plantet vi 125 vinranker. 50 rødvinsranker inne i det gamle drivhuset og 75 hvitvinsranker inne i eplehagen. Vingården ble utvidet med 75 vinranker i 2022.

På resten av innmarken dyrker vi grovfor. Økologisk tørrhøy som vi selger i firkantballer fra gården.

Skogen består i hovedsak av furu i liene over Amble Gård. Her driver vi skogbruk og hjortejakt. Hjortejakten er utleid. Vi har godkjente lokaler for nedskjæring av feltkontrollert hjortevilt.

Opplev ferien på Amble Gård

30

Høner

1

Hane

4

Kaniner

8000

Epletrær

300

Vinranker

Skogen på Amble Gård

Eiendommen strekker seg fra fjorden og opp til ca 1200 meter over havet. Produktiv skog utgjør ca halvparten av arealet på eiendommen, ca 12 000 da.Eiendommen er dominert av naturlig furuskog. Skogen er sterkt preget av hogst, og etter snauhogster er det delvis tilplantet med gran. Fra 1950 og frem til 1980 ble det drevet ut skog nesten hvert år. Det har vært liten aktivitet i skogen etter 1980. Eiendommen har et godt utbygd skogsbilveinett.

Den økologiske eplehagen

Eplehagen på Amble Gård består av ca 8000 trær i ulike aldre. Den eldste delen av hagen er fra 2017, da plantet vi 2000 trær. I 2019 ble det plantet 300 Aroma. Våren 2020 ble det plantet 3000 nye trær. Våren 2020 plantet vi 1600 Eden. Vi har sortene Discovery, Rød Aroma og Eden. Som bestøvingstrær har vi Katja.

Produksjon av eplemost

Produksjonen av økologisk eplemost foregår i eget presseri på Amble Gård i september og oktober. Eplene kvernes og presses. Mosten pasteuriseres og tappes på flasker og bag in box. Vi lager eplemost av rene sorter og selger i dag økologisk eplemost av Discovery og Aroma. Vi produserer eplemost med tilsetninger; pære, bringebær, rabarbra, svarthyll, blåbær og en eplegløgg.

Produksjon av økologisk høy

På Amble Gård produserer vi økologisk høy. Vi benytter kun husdyrgjødsel i produksjonen. Høyproduksjonen er godkjent av Debio. Høyet fortørkes ute før det kjøres inn og tørkes videre på låven. I løpet av høsten og vinteren presses det tørre høyet i høyballer på ca 16-18 kg. Høyet selges hovedsakelig til lokale bønder.