Amblegård er et etter vestlandsforhold et stort bruk. Vi har 200 dekar jordbruksareal, 12000 dekar produktiv skog og 12000 dekar fjell og jaktområder.

På Amble gård dyrker vi jorden økologisk fordi vi mener det er bra både for oss som skal dyrke og for deg som skal spise. For oss handler det om å ta vare på stedet for kommende generasjoner, og skape en ekte, nær og trivelig opplevelse for våre gjester. Her kan du oppleve et aktivt gårdsbruk og sette tennene i saftige epler, som er dyrket frem med kjærlighet og plukket for hånd.

Eplehagen består av en eldre del, plantet på 1980 og 1990 tallet, samt en del med nyplanting fra 2017 og 2020. Til sammen utgjør eplehagen ca 35 daa.

I 2021 har vi plantet 1 daa økologiske bringebær for å benytte i juiceproduksjonen.

Våren 2021 har vi plantet 125 vinranker. 50 rødvinsranker inne i det gamle drivhuset og 75 hvitvinsranker inne i eplehagen.

På resten av innmarken dyrker vi grovfor. Økologisk høy som vi selger i firkantballer fra gården.

Skogen består i hovedsak av furu i liene over Amble Gård. Her driver vi skogbruk og hjortejakt

Opplev ferien på Amble Gård

30

Høner

1

Hane

4

Kaniner

7000

Epletrær

125

Vinranker

Skogen på Amble Gård

Eiendommen strekker seg fra fjorden og opp til ca 1200 meter over havet. Produktiv skog utgjør ca halvparten av arealet på eiendommen, ca 12 000 da.Eiendommen er dominert av naturlig furuskog. Skogen er sterkt preget av hogst, og etter snauhogster er det delvis tilplantet med gran. Fra 1950 og frem til 1980 ble det drevet ut skog nesten hvert år. Det har vært liten aktivitet i skogen etter 1980. Eiendommen har et godt utbygd skogsbilveinett.

Den økologiske eplehagen

Eplehagen på Amble Gård består av ca 7000 trær i ulike aldre. Den eldste delen av hagen er fra ca 1980. 2017 plantet vi 2000 nye trær. Våren 2020 ble det plantet 3000 nye trær. Vi har sortene Discovery, Rød og gul Aroma, Idunn og Eir. Eplehagen er 35 daa og inngjerdet med hjortegjerde

Produksjon av eplemost

Produksjonen av økologisk eplemost foregår på Amble Gård i september og oktober. Eplene kvernes og presses. Mosten pasteuriseres og tappes på 3 og 5 liters bag in box. Vi lager kun eplemost av rene sorter og selger i dag økologisk eplemost av Discovery, Aroma, Idunn og Eir

Produksjon av økologisk høy

På Amble Gård produserer vi økologisk høy. Vi benytter kun husdyrgjødsel i produksjonen. Høyproduksjonen er godkjent av Debio. Høyet fortørkes ute før det kjøres inn og tørkes videre på låven. I løpet av høsten og vinteren presses det tørre høyet i høyballer på ca 16-18 kg. Høyet selges hovedsakelig til lokale bønder.