VINDUSRESTAURERING

I vårt verksted på Amble Gård jobber Anete Plauka med vindusrestaurering på tradisjonelt vis.

Alle vinduer taes ut av byggene og tas med til verkstedet for behandling.

Vinduene skrapes for maling og løs og fast kitt tas vekk ved hjelp av en speedheater og egnete skraper.

Treverket grunnes og vinduene kittes med linoljekitt. Etter at kitten har tørket  males kittfals, sprosser og vindusrammer med 2-3 strøk linoljemaling.

Vinduene settes så tilbake i byggene.

Anete Plauka har holdt kurs i vindusrestaurering gjennom vindusrestaureringsprosjektet i Museet i Amla.

ARBEID MED VINDUER I BILDER

REFERANSEPROSJEKTER

GAMLE MUSEET I AMLA

Familiemuseum for familien Heiberg

Det gamle museet i Amla er eid av stiftelsen Konsul Axel Heibergs legat. Bygninger er den eneste gjenstående av museumsbygningene som tidligere huset de Heibergsje samlinger i Amla. Bygget er fra 1905 og har de siste årene blitt restaurert. Samtlige vinduer ble restaurert sommeren 2019 med støtte fra Fortidsminneforeningen ``Kulturminner for alle``. Arbeidet er gjort av Anete Plauka

BORGSTUEN

Kårhus på Amble Gård

Borgstuen fungerer nå som Kårhus på Amble Gård. Vinduene ble restaurert sommeren 2019. Arbeidet er utført av Anete Plauka

KARISTUEN

Det gamle bakeriet

Vinduene i Karistuen ble restaurert vår/sommer 2020. Arbeidet ble støttet med SMIL- midler fra Sogndal kommune ( Spesielle miljøtiltak i Landbruket). Arbeidet er utført av Anete Plauka

HESTEHAGEN

Utleiehus på Amble Gård

Vinduene i feriehuset Hestehagen ble restaurert vår/sommer 2020. Arbeidet er støttet med SMIL- midler fra Sogndal kommune. Arbeidet er utført av Anete Plauka

DRIFTSBYGNING AMBLE GÅRD

Fjøs/Låve Amble Gård

Vinduer i fjøs/låve restaurert av Anete Plauka

SAGEBAKKEN

Utleiehus på Amble Gård

Feriehuset Sagebakken fikk vinduene restaurert i 2019. Arbeidet er gjort av Anete Plauka

HYTTE PÅ FILEFJELL

Ekstern jobb for hytteeier på Filefjell

Våren 2021 restaurerte vi vinduer for hytteeier på Filefjell. Inner- og yttervinduer ble skrapt, kittet og malt på nytt

HOVEDHUSET PÅ AMBLE GÅRD

Restaurering av vinduer i hovedhuset på Amble Gård. Vi har startet et stort arbeid med vinduene på hovedhuset.

HJELP TIL VINDUSRESTAURERING?

Har du gamle vinduer du ønsker hjelp til å restaurere, så ta gjerne kontakt. Vi kan komme på befaring og gi en pris!