Vertskap

I dag drives gården av Mette Marie Heiberg og hennes mann Anders Bjærke. De to overtok gården etter Mette Maries foreldre, Ingebjørg og Gjert Heiberg i 2013.

Mette Marie er den andre kvinnen i slekten som overtar familiegården. Den første kvinnelige eier av Amble Gård het også Mette Marie Heiberg. Hun kjøpte i år 1722 to gårder, som sammen med den hun overtok fra sin far utgjør Amble Gård som den er i dag.

I februar 2013 kom 11.generasjon, Maria Bjærke Heiberg til verden. I juni 2015 fikk Maria en lillesøster, Ida Bjærke Heiberg og i mai 2018 kom Anna Bjærke Heiberg til verden.