ØKOLOGISKE EPLER

Den økologiske eplehagen på Amble Gård består av en eldre del, plantet på 1980 og 1990 tallet, samt en del med nyplanting fra 2017 og 2020. Til sammen utgjør eplehagen ca 35 daa. Eplehagen er Debio sertifisert.

I den eldre delen av hagen er det plantet Aroma, Discovery og Idunn. Denne delen av hagen er planlagt fornyet innen 2024. De gamle plantingene vil bli erstattet med moderne tettplanting med sortene Aroma og Discovery.

I 2017 fornyet vi med 2000 trær av sortene Aroma og Discovery. I 2019 ble det fornyet ytterligere 300 Aroma.

I 2020 plantet vi til et stykke av den økologiske enga. 10 daa ble inngjerdet med nytt hjortegjerde og 2100 Aroma og 900 Discovery fikk plass i den nyeste delen av hagen.

Vi benytter kun husdyrgjødsel og flytende organisk gjødsel. Vi spøyter kun med midler som er tillat i økologisk dyrking. Vi driver mekanisk ugraskontroll ved hjelp av en fres.

Vi levere konsumepler til Sogn Frukt og Grønt. Presseplene blir presset til gården egen eplemost